LINMAS

PELINDUNG MASYARAKAT ( LINMAS )

DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

MASA BHAKTI 2013 – 2018

 

 

NO NAMA JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
     
1 SAHARI KETUA
2 RAIS ANGGOTA
3 CARYONO ANGGOTA
4 SUYITNO ANGGOTA
5 KALIRI ANGGOTA
6 SUMARNO ANGGOTA
7 DUKAT ANGGOTA
8 TARWO ANGGOTA
9 MUHDORI ANGGOTA
10 KURDI ANGGOTA